Cách nhận biết từ loại trong tiếng anh và trật tự từ cần nhớ

Từ loại trong tiếng anh là gì? – Trong tiếng anh có danh từ, tính từ, động từ,… Mỗi loại từ sẽ đóng một vai trò nhất định trong câu cũng như có những dấu hiệu nhận biết cụ thể. Hãy cùng tìm hiểu về cách nhận biết từ loại và trật tự từ trong tiếng anh qua bài viết dưới đây!

Từ loại trong tiếng anh

1. Cách nhận biết từ loại trong tiếng anh

Để xác định các từ loại, chúng ta có thể dựa vào phần đuôi của từ.

Danh từ

-ment Development

Entertainment

-ress Actress

Waitress

-ty Certainty
-ance Attendance

Performance

-ant Assistant

Dependant

-cy Proficiency
-ion/ation Invention

Information

-ee Employee

Interviewee

-dom Freedom
-al Survival

Arrival

-ledge Knowledge -ism Socialism

Terrorrism

-ing Teaching

Training

-ar Liar -th Warmth

Width

-er Worker

Employer

-ence Dependence -hood Childhood

Neighborhood

-or Actor

Survivor

-ness Richness

Politeness

-ship Friendship

Membership

 

-ist Typist -ity Ability

Responsibility

-age Shortage -y Honesty

Động từ

-en Widen

Shorten

-ise/ ze Socialize

Industrialize

-ate Compensate
-fy Beatify

Modify

Tính từ

-ly Friendly

Lovely

-ern Western

Southern

-ful Careful

Successful

-y Rainy

Sunny

-less Homeless

Hopeless

-ible Responsible
-ic Economic

Historic

-ent Dependent
-able Reasonable

Comfortable

-ive Impressive

Inventive

Expensive

-ous Dangerous

Industrious

-like Childlike

Godlike

-some Troublesome

Handsome

-ish Foolish

Selfish

-al National

Natural

-ing/ ed Interesting/ interested

Boring/bored

Trạng từ

Trạng từ khá dễ phân biệt vì theo sau nó là đuôi “ly”: likely, slowly, beautifully,…

2. Trật tự từ trong tiếng anh

Sau tobe (am/ is/are/ was/ were) là tính từ. The book is so interesting that i can’t put it down. (quyển sách này quá thú vị, tôi không thể đặt xuống được)
Sau động từ là trạng từ He runs more quickly than me (anh ấy chạy nhanh hơn tôi nhiều)
Sau V(tri giác) + adj

o  Hear, see, smell, feel,…

The food tastes delicious ( món ăn này ngon)
Sau look, seem, get, become,find, make,…+ adj She looks happier than yesterday (cô ấy nhìn vui vẻ hơn hôm qua)
Sau mạo từ (a/an/the) + N

 

The development of industry causes air pollution.  ( sự phát triển của công nghiệp gây nên sự ô nhiễm không khí)
Sau tính từ sở hữu (my, her, their,…) là danh từ She gets high score because of her intelligence (cô ấy  đạt điểm cao vì sự thông minh của cô)
Sau sở hữu cách là danh từ Hoa’s boyfriend is very handsome ( bạn trai của Hoa rất đẹp trai).
Sau đại từ chỉ định (this/ that/ these/ those) + N This house has been built since 1900 (ngôi nhà này được xây từ năm 1900)
Sau some/ any/many/ much + N There isn’t any water in the fridge. (không có một chút nước nào trong tủ lạnh).
Sau giới từ là danh từ Customer sastifaction is ver important in business. (sự hài long của khách hàng rất quan trọng trong kinh doanh).
Trước danh từ là tính từ She is a pretty girl. (cô ấy là một cô gái xinh xắn).
Trước tính từ là trạng từ The matter is comparatively complicated and sensitive.( Vấn đề này tương đối phức tạp và nhạy cảm)
Đứng đầu câu, ngăn cách với phần trong câu bằng dấu phẩy (,) là trạng từ Additionally, the number of cartheft in USA is the most dramatic decline ( thêm nữa, số vụ trộm xe ở Mỹ giảm mạnh nhất).
Sau danh từ là danh từ The firm is known for its high quality products (Công ty được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao)
Sau bring/ take/ have/ buy/ sell + N Money doesn’t bring happiness. (tiền không mang đến hạnh phúc).
Giữa hai động từ là trạng từ He will certainly die if ou don’t call a doctor. (anh ấ certainly chắc chắn sẽ chết nếu bạn không gọi bác sĩ).
Khi có “ and/ or/ but” thì hai vế cân nhau (cùng chức năng từ loại/ ngữ pháp/ ngữ nghĩa) I don’t like pizza because it very rich and heavy (tôi không thích pizza vì nó rất ngấy và nặng bụng)

Lưu ý: Một bài viết tương tự về trật tự tính từ, bạn có thể xem lại để hiểu biết thêm.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về từ loại trong tiếng anh, mong rằng nó sẽ giúp ích cho quá trình học tiếng anh của các bạn.

Chúc bạn học tốt!