Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Như đã hứa trong bài viết về thì hiện tại hoàn thành, hôm nay sẽ là bài viết về một thì ngữ pháp khác. Thì này có nhiều điểm tương đồng với thì hiện tại hoàn thành, đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous. Vậy cụ thể thì này … Read more

Trọn bộ hướng dẫn thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)

Thì hiện tại hoàn thành

Nối tiếp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn, bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thì ngữ pháp tiếp theo trong tiếng Anh đó là thì “Hiện tại hoàn thành – Present perfect”. 1. Câu khẳng định Lưu ý: Dùng “have” khi chủ ngữ là We/I/You/They/Danh từ số … Read more

Hệ thống thì hiện tại tiếp diễn đầy đủ kèm ví dụ minh họa

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous là một trong 13 thì trong tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến. Thì này dùng để diễn tả sự việc đang diễn ra trong lúc nó hoặc xung quanh lúc đó hoặc sự việc còn đang tiếp diễn. 1. Cấu trúc 1.1 Câu khẳng định: … Read more

Kiến thức cần biết về thì hiện tại đơn trong tiếng anh (Simple present)

Thì hiện tại đơn (Simple present)

Thì tại đơn trong tiếng anh (Simple present) là một trong những thì được sử dụng phổ biến, là thì đơn giản nhất nhưng là nền tảng của các thì còn lại vì thế bạn cần ghi nhớ bài học này cần thẩn nhé. Mời bạn vào nội dung bài viết hôm nay I. Định … Read more