Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh

Đối với văn viết trong tiếng Anh, nhằm tăng tính chất trang trọng và lịch sự cho cho câu văn, người ta thường sẽ sử dụng các cấu trúc đặc biệt. Một trong những cấu trúc đặc biệt đó là “No sooner … than …” với cách dùng tương tự với “Hardly/Scarcely … when …” hay “as soon as”. Cùng đọc bài viết sau đây để tìm hiểu thêm về cấu trúc ngữ pháp này nhé.

Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh

1. Định nghĩa

Cấu trúc No sooner được sử dụng để miêu tả một hành động nào đó diễn ra ngay sau một hành động khác.

Cấu trúc chung: No sooner + trợ động từ + S + Verb + than + S + Verb.

Ex: No sooner had I left my house than it started to rain. (Tôi vừa rời khỏi nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.)

Cấu trúc No sooner là một trong các loại cấu trúc đảo ngữ (với điều kiện cụm no sooner được đặt ở đầu mệnh đề đầu tiên).

Với tư cách là một mệnh đề đảo ngữ, cấu trúc no sooner được sử dụng để nhấn mạnh lời nói của mình khi nói về một sự vật hay hiện tượng nào đó.

2. Các loại cấu trúc

2.1 Cấu trúc No sooner ở dạng hiện tại

Ở cấu trúc này ta sử dụng trợ động từ “will”, dùng để được sử dụng để miêu tả một hành động nào đó diễn ra ngay sau một hành động ở hiện tại.

No sooner + will + S + Verb + than + S + will + Verb.

Ex: No sooner will Joli start to do volunteer work than she will want to stop. (Joli vừa mới bắt đầu làm công việc tình nguyện thì cô ấy đã muốn dừng lại.)

2.2 Cấu trúc No sooner ở dạng quá khứ

Ở cấu trúc này ta sử dụng trợ động từ “will”, dùng để được sử dụng để miêu tả một hành động nào đó diễn ra ngay sau một hành động ở quá khứ.

No sooner + had + S + P.P (cột 2) + than + S + Verb (ed).

Ex: No sooner had he gone out than it started to rain. (Anh ấy vừa đi ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa.)

2.3 Các cấu trúc tương đương No sooner khác

No sooner tương đương với Hardly, Scarcely và As soon as. Cả 3 cấu trúc này đều đề cập đến việc một sự việc nào đó diễn ra ngay sau một hành động khác. Tuy nhiên vẫn có một số khác biệt về một số điểm:

  • No sooner còn khác biệt với as soon as ở chỗ as soon as đóng vai trò là liên từ.
  • Với Hardly và Scarcely, 2 từ này đều đứng ở đầu mệnh đề đảo ngữ và đóng vai trò là một trạng từ, ngoài ra sẽ đi với when khi thành lập câu (với no sooner thì là “than”).
  • Cấu trúc No sooner thường được sử dụng trong văn viết nhiều hơn là trong văn nói bởi tính trang trọng của nó, khác hoàn toàn so với hardly và scarcely.

Bài viết đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và theo dõi bài viết!